Skały Dowbusza – Ukraina

Skały Dowbusza.

To grupa ostańców o wysokości dochodzącej do 80 metrów.Znajdują się w Rejonie Dolińskim, Obwodu Iwano-Frankiwskiego (Stanisławowskiego), 11 kilometrów na południowy zachód od miasta Bolechów, w pobliżu wsi Bubniszcze. Ich miano pochodzi od imienia przywódcy ludowych mścicieli i rozbójników, Oleksego Dowbusza. Skały Dowbusza zostały uznane za rezerwat przyrody o znaczeniu ogólnokrajowym i wchodzą w skład Polanickiego Parku Krajobrazowego. Skały zbudowane są z jamnieńskiego piaskowca.Ich wiek szacuje się na 70 milionów lat. Masyw ma szerokość 200 metrów i długość 1 kilometra, a rozciąga się pośród boru bukowo-jodłowego. Według archeologów w okresie od 1700 do 1000 roku p. n. e. znajdowało się tutaj pogańskie uroczysko, miejsce ofiarne i obserwatorium kalendarzowo-astronomiczne. Z początkiem drugiego tysiąclecia naszej ery, kiedy rozprzestrzeniło się na Ukrainie chrześcijaństwo znajdowała się tutaj mała pustelnia, a potem twierdza, wykorzystywana w wojnach Rusinów i Polaków z Tatarami.

To tu swoją kryjówkę miał mieć niejaki Oleksy Dowbusz, lokalny Robin Hood, który osiągnął sławę zbójecką porównywalną z naszym Janosikiem . Jego wyczyny w górach Czarnohory i Gorganów powodowały, że stał się ulubionym bohaterem folkloru huculskiego – opiewano go w pieśniach ludowych i kołomyjkach jako szlachetnego i „uczonego” zbójnika. Stał się synonimem „ludowej sprawiedliwości”, gdyż w myśl otaczającej go legendy zabierał bogatym, a rozdawał wspaniałomyślnie biednym.

Dodaj komentarz